Document Information

În această secţiune găsiti informaţii utile legate de cele mai frecvente documente solicitate; pentru mai multe detalii vă rugăm sa ne contactaţi.

Apostila – Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961

Încercăm să găsim răspunsuri la întrebările :

 • Ce este o apostila şi ce reprezintă apostilarea?
 • Care autorităţi din România au drept de apostilă?
 • Care sunt statele membre Haga în care este recunoscută Apostila?
 • Care sunt tipurile de documente pe care se poate pune Apostila Convenţiei de la Haga?

Începând cu 16 martie 2001, România a aderat la Convenţia de la Haga din 5 Octombrie 1961, Convenţie privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine. Înainte de aderarea la aceasta convenţie, pentru recunoaşterea în străinătate a actelor romaneşti, era nevoie de o procedură complicată, legalizarea actelor făcându-se doar prin consulatele ţărilor pentru care se dorea recunoaşterea, cu viza în prealabil din partea Ministerelor de Externe şi Justiţie din Bucureşti. Apostilarea a simplificat foarte mult aceasta procedură şi constă în aplicarea unei ştampile (apostila de la Haga) pe documente pentru a le autentifica / legaliza internaţional.

Până la 1 Noiembrie 2004, în România au existat doar 2 autorităţi care au avut drept să aplice apostila: Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul de Justiţie. În România s-a încetăţenit termenul de apostilare pentru documentele vizate de către Ministerul Afacerilor Externe şi termenul de supra-legalizare pentru viza Apostille aplicată de către Ministerul de Justiţie.

Începând cu data de 1 Noiembrie 2004, procedura de apostilare / supralegalizare a documentelor româneşti a trecut în competenta Prefecturilor şi Curţilor de Apel, care sunt singurele autorităţi româneşti care au în momentul de faţă drept de apostila.

Atenţie: De la 1 septembrie 2005 apostilarea actelor este făcută de Tribunale în locul Curţilor de Apel ( conform cu Legea nr. 121/2005 din 05/05/2005 care prevede în art. 2: “Autorităţile române competente să aplice apostila prevăzuta la art. 3 alin. (1) din Convenţie sunt: tribunalele, pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. a), c) si d), si prefecturile, pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. b).” )

Apostila este în fapt o ştampilă de forma pătrată (cu latura de 9 cm), identica în toate statele membre ale Convenţiei de la Haga şi care se aplică direct pe actul de legalizat, fie pe o prelungire a acestuia.

Apostila de la Haga (indiferent de ţara în care se aplică, toate aceste ştampile au următoarea denumire: Apostille – Convention de la Haye du 5 Octobre 1961) Pentru recunoaşterea internaţională, documentele de stare civila, respectiv certificatele de naştere şi căsătorie, după ce li se aplică apostila de către Instituţia Prefectului, se traduc în limba ţării de destinaţie de către un traducător autorizat, inclusiv apostila, după care se legalizează de către un notar public, iar în final traducerea legalizata se supralegalizează cu apostila de către Tribunalul competent.

Statele membre ale Convenţiei de la Haga:

Albania, Africa de Sud, Andora, Antigua si Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Belgia, Belize, Belarus, Bosnia – Hertegovina. Botswana, Brunei, Bulgaria, China (Hong Kong), China (Macao), Columbia, Cook Islands, Croatia, Cipru, Cehia, Dominica, Ecuado, Estonia, Elvetia, El Salvador, Fiji, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Kazahstan, Lituania, Letonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg, F.R.I.Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Marea Britanie si Irlanda de Nord, Marshal Island, Mexic., Monaco, Montenegru, Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelanda, Olanda, Panama, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, St. Kitts and Nevis, Samoa, San Marino, Serbia, Seychelles, Slovacia, Slovenia, Spania, Surinam, Swaziland, Statele Unite ale Americii, Suedia, Tonga, Triniadad si Tobago, Turcia, Ucraina, Ungaria, Venezuela.

Ce acte se apostilează?

 • Certificate de naştere,in original, emise după 1996;
 • Certificate de căsătorie,in original, emise după 1996;
 • Certificate de deces, in original,emise după 1996;

Actele de stare civila emise înainte de 1996 trebuie preschimbate cu altele de tip nou, internaţional. Preschimbarea se face la oficiile de stare civila care le-au eliberat pe cele vechi; de regula, documentul nou se obţine în aceeaşi zi sau în ziua următoare, iar solicitarea se poate face personal sau prin împuternicit mandatat cu o procura speciala.

 • Certificate de cazier judiciar,in original, eliberate cu cel mult 1 luna in urma
 • Sentinţe de divorţ/ certificate de celibat,necesare pentru căsătoria în străinătate
 • Actele necesare pentru reîntregirea familiei,in cazul persoanelor divorţate cu copii minori
 • Adeverinţe prin care se atesta domiciliul şi cetăţenia persoanei,in original, eliberate de Ministerul de Interne, Direcţia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei, din Bucureşti str. Obcina Mare nr. 2, sector 6
 • Acte de studii,in original. Actele pentru studii liceale si postliceale se vizează de către Inspectoratele şcolare judeţene, iar actele de studii universitare trebuie vizate in prealabil la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Bucureşti
 • Adeverinţe medicale,in original, vizate in prealabil la Ministerul Sănătăţii, Direcţia Judeţeana de Sănătate
 • Certificate de botez / cununie,in original, vizate in prealabil la Ministerul Culturii şi Cultelor
 • Adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă,vizate în prealabil de Casa Naţionala de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale din cadrul Ministerului Muncii si Solidarităţii Sociale
 • Adeverinţe de calificare in diferite meserii,in original, vizate in prealabil de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Direcţia Generală Forţa de Muncă
 • Certificate de origine a mărfurilor,vizate in prealabil de Camera de Comerţ şi Industrie a României din Bucureşti
 • Facturi comerciale,vizate in prealabil de Camera de Comerţ şi Industrie a României din Bucureşti

Cum procedez?

Actele se vor prezenta pentru aplicarea apostilei

 • personal
 • prin mandatar (pe baza de procura notariala sau procura întocmita la o Ambasada ori misiune diplomatica româneasca).

In cazul firmelor – persoana care se prezintă in vederea legalizării documentelor trebuie să prezinte delegaţie din partea firmei, alături de contractul de prestări servicii încheiat intre firma şi titularul actului.

Acte necesare pentru obţinerea apostilei

 • Cerere tip – care poate fi obţinută de la Prefectură sau de pe pagina de Internet a Instituţiei Prefectului.
 • Actul care urmează a fi apostilat în original
 • Buletinul/cartea de identitate/ procura notariala
 • Contractul de prestări servicii însoţit de delegaţie din partea firmei (original şi copie) – dacă este cazul
 • Chitanţa plătită la Trezorerie

După verificarea documentelor depuse, autoritatea va proceda la aplicarea apostilei şi completarea formularului aferent. Activitatea de aplicarea a apostilei se efectuează de către Subprefect.